Palveluita kunnille

Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveyspalvelu Verson palvelumallin avulla kunnat voivat säästää merkittävästi työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuissa.

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Kuntien on tehtävä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja työttömien terveyspalvelut tulee sisällyttää näihin järjestämissuunnitelmiin.

Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat puolet työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos henkilölle maksettiin työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 prosenttia. Vähintään 1000 päivää tukea saaneiden tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 prosenttia.


Kysy lisää:

Jani Bäck

0445360058

Jani.back@terveyspalveluverso.fi

Suomen paras palvelumalli

TYÖTTÖMIEN KUSTANNUSTEN HALLINTAAN

Kysy, paljonko Pitko tuottaa teille?