Pitko - Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastus

Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveyspalvelu Verson palvelumallin avulla kunnat voivat säästöjä merkittävästi työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuissa. 

- Ratkaisumme takaisinmaksuaika on nopea  jopa 3-6 kk,  kertoo Minna Harri-Mikkola / Terveyspalvelu Verson lääketieteellinen johtaja.

Tiesitkö, että joka neljännes työmarkkinatuen saajista on työkyvytön?
Pitko - Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastus vähentää kuntaosuutta ja tuo kunnille selvää säästöä!

Miksi Pitko - Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusmalli?

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Kuntien on tehtävä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja työttömien terveyspalvelut tulee sisällyttää näihin järjestämissuunnitelmiin. Edut palvelumallista:

  • Pitkäaikaistyöttömät ovat oikeissa maksujonoissa
  • Yhteistyö paikallisen työterveyshuollon kanssa kuuluu toimintaa
  • Asiakkaalla merkittävä rooli onnistumisessa asiakasseulonnan kautta
  • Palvelunkäyttö maksaa itsensä takaisn jopa kolmessa kuukaudessa

Ole rohkeasti yhteydessä, selvitetään organisaatiosi tarve!

Lisäpalveluilla tehokas hoitoketju selvityksiin!
Asiakas voi hyödyntää sairaanhoitopiirin tai  yksityisten palveluntarjoajien palveluita jatkotutkimuksissa.

Lääkäripalvelut

Laboratorio

Kuntoutus

Katso lisää lähipalveluista ja Kelan luentotallenteesta!

AJANKOHTAISTA


Savon Yrittäjät ja Verso yhteistyöhön

Terveyspalvelu Verso ja Savon Yrittäjät ovat sopineet yhteistyöstä yrittäjien työterveyspalveluiden järjestämiseksi. Yhteistyösopimus mahdollistaa palveluiden järjestämisen koko Pohjois-Savon alueella tehokkaasti.

Lue lisää