Terveyspalvelu Versossa sairausvastaanotto on työterveyspainotteista, yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Lääkärimme ovat työterveyden erikoisasiantuntijoita, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyden asiakkaan terveyteen.

Sairaanhoitopalveluiden laajuus räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Terveyspalvelu Versolla on myös laaja terveydenhuollon alihankintaverkosto, jota voidaan käyttää asiakkaan palveluita määritellessä.

Työterveyshuoltopainotteisessa sairaanhoidossa huomioidaan erityisesti työkykyä haittaavat tekijät ja mahdolliset kuntoutustoimenpiteet, jolloin työhön paluu useimmiten nopeutuu.

Tutustu lakisääteiseen työterveyssopimukseen>>